פרס אלסברג למחקר בתחום הארכיונאות הוענק לחוקרי מכון עקבות, ד"ר נעם הופשטטר וליאור יבנה, בידי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ומשפחתו של פרופ' פאול אברהם אלסברג, גנז המדינה בשנים 1971-1990. הפרס, על מחקר "מעמיק וחלוצי, המאיר את ההתנהלות הבעייתית של רבים מהארכיונים הממשלתיים" ניתן לחוקרי עקבות עבור הדו"ח "עניין של גישה".

קראו עוד